Kim jesteśmy?

Jesteśmy młodymi ludźmi – grupą przyjaciół i znajomych, którzy w swoim życiu doświadczyli Bożej miłości i chcą się nią dzielić z innymi. Nie chcemy biernie przyglądać się życiu i patrzeć jak czas przecieka nam przez palce. Pragniemy razem tworzyć coś dobrego. Ponadto jesteśmy animatorami Ruchu Światło–Życie z archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej i od kilku lat wspólnie z ks. Jarosławem Buchenfeldem przygotowujemy i prowadzimy rekolekcje dla młodzieży (a ostatnio, także studentów).

Każdy chce być wolny. Jednak dla każdego z nas oznacza ona coś innego… Kościół uczy, że najlepszym wykorzystaniem naszej wolności jest powierzenie swojego życia Chrystusowi. Taki wybór nie jest to zrzuceniem odpowiedzialności za własne decyzje. Chcemy żyć lepiej, a to znaczy też: bardziej świadomie.

Razem z Tobą chcemy w czasie kolejnych rekolekcji w Babicach zatrzymać się nad wolnością, tym, co z nią związane oraz zastanowić się jak pogodzić ją z pójściem za słowami „Bądź wola Twoja”.